Ανακαίνιση Καταστήματος: Οφέλη, Κίνδυνοι, και Προϋποθέσεις

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και σημαντικές ενέργειες ή αποφάσεις, βαρύνουσας οικονομικής και επιχειρησιακής σημασίας, που καλείται να λάβει μία οποιαδήποτε επιχείρηση μικρομεσαίου βεληνεκούς, που ανήκει εντός της αγοράς του εμπορίου και της κατανάλωσης.

 

renovation coffee concept

Με τον όρο «Ανακαίνιση», εννοείται μία διαδικασία ή μία σειρά προσεκτικά προσχεδιασμένων και προκαθορισμένων βημάτων, που στοχεύουν είτε στη πλήρη ανακατασκευή ή ανανέωση των υποδομών μίας εταιρείας, είτε στη μερική συντήρηση ή αλλαγή συγκεκριμένων τμημάτων στο εσωτερικό του εργασιακού της χώρου. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει δυναμικά την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης και ενδεχομένως να μεταβάλλει σε δραστικό βαθμό, ποσοτικά στοιχεία ζωτικής σημασίας για την εταιρία (π.χ. Πωλήσεις, Τζίρος, Κύκλος Εργασίας, Πελατολόγιο, κ.α.), ικανών να προαναγγείλουν το μέλλον του επιχειρηματικού βίου της, στον κλάδο ενδιαφέροντος και απασχόλησή της στην αγορά.

Ανακαίνιση Καταστήματος – Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Η ανακαίνιση ενός καταστήματος εμπορικής συνδιαλλαγής μπορεί να αποβεί σε μία αρκετά προκλητική και απαιτητική διαδικασία για την επιχείρηση. Προτού μία εταιρεία κρίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο να ανακατασκευάσει το κατάστημά της, οφείλει αρχικά, να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, καθώς και οι ιδανικές συνθήκες που επιτρέπουν αλλά και καθιστούν εφικτή τη διεξαγωγή μίας πιθανής εσωτερικής αναδιαμόρφωσης του καταστήματός της.
Η σημασία της ανακαίνισης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της εστίασης. Η ποιότητα των χώρων εστίασης και η ατμόσφαιρά που δημιουργείται στους θαμώνες είναι καθοριστικής σημασίας για τα οικονομικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτυχθούν από κάθε χώρο. Δεν είναι τυχαίο που τα κορυφαία ξενοδοχεία Πέντε Αστέρων ανακαινίζουν ριζικά τους χώρους τους με μεγάλη συχνότητα – η συνήθης πρακτική είναι μία φορά την 3ετία!
Παρακάτω, ακολουθεί μία περιεκτική αναφορά στα κύρια κριτήρια και στοιχεία που χρειάζεται να εξετάσει μία επιχείρηση, προτού σπεύσει την υλοποίηση ή την κατεύθυνση ενός προγράμματος ανακαίνισης του εργασιακού χώρου του καταστήματός της.

 • Κεφάλαιο και Όριο Προϋπολογισμού – Το υπάρχον συνολικό κεφάλαιο που διαθέτει μία επιχείρηση και είναι πρόθυμη να επενδύσει για την έναρξη μίας ανακαίνισης, αποτελεί ενδεχομένως ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το σημαντικότερο κριτήριο που οφείλει να λάβει υπόψη της. Η εν λόγω επιχείρηση πρέπει να έχει προμελετήσει εις βάθος το πρόγραμμα ανασχεδιασμού του καταστήματος της, το οποίο θέτει σε ισχύ, καθώς και να έχει καταμετρήσει με βεβαιότητα τα ποικίλα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και τα οποία να συγκαταλέγονται στα τελικά οικονομικά της έξοδα.
  Τα κόστη σε μία ανακαίνιση μπορεί να ποικίλουν και να ταξινομούνται σε κατηγορίες όπως:

  1. Κατεδάφιση και Αποσυναρμολόγηση
  2. Υλικά Κατασκευής
  3. Αγαθά και Προϊόντα (π.χ. Διακόσμηση, Έπιπλα, Εμπορικός Εξοπλισμός, Εμπορεύματα, κ.α.)
  4. Κόστος Διαχείρισης Κατασκευαστικής εταιρείας
  5. Ασφάλιση
  6. Καθαριότητα και Περιποίηση
  7. Αμοιβή εξειδικευμένων επαγγελματιών και Αδειών (π.χ. Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, κ.α.)
 • Άποψη και Γνώμη Πελατών – Προτού μία επιχείρηση εστίασης προβεί σε μία οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη, ή οποία περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές σε τομείς κλειδιά για τα έσοδά της (π.χ. Σχεδιασμός και Αισθητική, Λειτουργικότητα, Υπηρεσίες, κ.α.), θα ήταν συνετό εκ μέρους της να αναλογιστεί τις προτιμήσεις και τις απόψεις των πελατών της. Αποδοτικές έρευνες που διεξάγονται και στηρίζονται στις απόψεις και προτιμήσεις των πελατών, οδηγούν σε πιο επιτυχημένα προγράμματα ανακαίνισης καταστημάτων. Συγκεκριμένες αλλαγές τις οποίες προωθεί μία επιχείρηση, μπορούν να προκαλέσουν βαθιά δυσαρέσκεια και απογοήτευση στο κοινό της, προκαλώντας συνεπώς μείωση των εσόδων της, αλλά και αναπάντεχη πτώση στις πωλήσεις της.
 • Προσανατολισμός στην Αγορά-Στόχο – Ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο που πρέπει να αξιολογήσει μία επιχείρηση, αφορά στην τοποθέτησή της στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, αν μία εταιρεία επιχειρήσει να ανακατασκευάσει ή απλά να ανανεώσει τους χώρους της, απαιτείται να μελετήσει προσεκτικά τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι θα καταφέρουν να αυξήσουν τόσο τις πωλήσεις, όσο και το πελατολόγιό της, επιτυγχάνοντας σταδιακά έτσι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κλάδο εξειδίκευσής της. Με την εφαρμογή δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών (π.χ. Κατασκευαστικών, Λειτουργικών, κ.α.), η επιχείρηση θα επιτύχει όχι μόνο να διατηρήσει σταθερό το πελατολόγιό της, αλλά και να το επεκτείνει, προσελκύοντας τελικά ένα μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς-στόχου της προσφέροντας στους καταναλωτές νέες αγοραστικές εμπειρίες (Υπηρεσίες, Διακόσμηση, Προϊόντα, κ.α.).
 • Προσανατολισμός προς το Προσωπικό – Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που χρειάζεται να εξετάσει μία επιχείρηση, πριν προχωρήσει σε εσωτερικές διεργασίες ανακαίνισης του καταστήματος της. Ειδικότερα, αν μία εταιρεία επιχειρήσει τέτοιου είδους ενέργειες, οφείλει να διευθετήσει κατάλληλα το πρόγραμμα της, ώστε να διευκολύνει το προσωπικό της σε περίοδο αναδιαμόρφωσης του χώρου εργασιών της. Επομένως, ενδείκνυται η λήψη κατάλληλων μέτρων, για την διασφάλιση των εργαζομένων εν μέσω εργασιών στο κατάστημα. Παραδείγματος χάριν, τέτοια μέτρα αποτελούν: 1) Ανάθεση εργασιών επί πληρωμή (π.χ. Συμμετοχή σε εργασίες ανακατασκευής, εγκατάστασης, αποσυναρμολόγησης, κ.α.), 2) Παροχή άδειας, 3) Κοινή συναινέσει προσωπικού για χρονική διάρκεια εργασιών, 4) Μίσθωση εργαζομένων εν καιρώ ανακαίνισης καταστήματος, κ.α. Ένα επιπλέον ενδεχόμενο που πρέπει να λάβει υπόψη της μία επιχείρηση, είναι οι αλλαγές που θα φέρει να μη προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους της. Ευρήματα έρευνας, δείχνουν πως το φυσικό περιβάλλον μιας επιχείρησης (π.χ. Μέγεθος και Σχεδιασμός χώρου), επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των υπαλλήλων, και αντιμετώπισης των καθημερινών εργασιακών τους καθηκόντων. Συνεπώς, απαιτείται προσεκτικός προσχεδιασμός και προμελέτη του προγράμματος ανακαίνισης, το οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται και να επιλύει τα προβλήματα του προσωπικού μιας επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί εν τέλει οποιοσδήποτε άμεσος αρνητικός αντίκτυπος στις επιδόσεις της. (π.χ. Ποιότητα εξυπηρέτησης, υπηρεσιών, προϊόντων κ.α.).

 

Οφέλη και Πλεονεκτήματα

Μία επιχείρηση, η οποία παρουσιάζει και εφαρμόζει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανακαίνισης για το cafe interiorκατάστημά της, θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα, τα οποία θα της εξασφαλίσουν μία ανοδική μελλοντική πορεία καθώς και δυναμική παρουσία στην αγορά.
Σημαντικά οφέλη που ενδέχεται να λάβει μία εταιρεία είναι:

 • Βελτιστοποίηση Χώρου – Ένα από τα πιο ευνόητα και χρήσιμα οφέλη που προσφέρει η ανακαίνιση ενός καταστήματος, αποτελεί η αποτελεσματική κατανομή και οργάνωση του χώρου εργασίας. Ένα βελτιστοποιημένο περιβάλλον εργασίας, πέραν της άμεση ωφέλειας της καλύτερης εξυπηρέτησης των θαμώνων, προσφέρει επίσης:
  1. Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ υπαλλήλων
  2. Βελτίωση ασφάλειας
  3. Αύξηση παραγωγικότητας
  4. Εξοικονόμηση χρημάτων
  5. Ομαλή ροή χώρου εργασίας
  6. Ανάθεση νέας λειτουργικότητας χώρων, κ.α.
 • Ενίσχυση Επωνυμίας Επιχείρησης – Ένα προσεκτικά προμελετημένο πρόγραμμα ανακαίνισης καταστήματος, πρόκειται να συμβάλλει δυναμικά στην προώθηση της επωνυμίας μιας επιχείρησης στην αγορά. Η επιχείρηση καταφέρνει όχι μόνο να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς καλύτερα, αλλά και να επεκτείνει περαιτέρω τη παρουσία της στο χώρο ενασχόλησής της. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος του κοινού που τους προτρέπει να επισκεφθούν τον νέο, ανακαινισμένο χώρο. Όλα τα παραπάνω συνεισφέρουν σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, την αύξηση του πελατολογίου της, και τελικά στην αύξηση του ετήσιου τζίρου της και των αποτελεσμάτων της.
 • Βελτίωση Απόδοσης Εργαζομένων – Ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον, πρόκειται να μεταβάλλει θετικά την απόδοση των εργαζομένων ως προς τις καθημερινές τους εργασίες και να βελτιώσει τον βαθμό ικανοποίησης των υπαλλήλων. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, οι ικανοποιημένοι με το περιβάλλον εργασίας τους υπάλληλοι, εμφανίζουν μεγαλύτερη αφοσίωση και αυξημένη παραγωγικότητα στη διάρκεια των εργασιακών τους καθηκόντων.
 • Προσέλκυση Πελατών – Οι επιχειρήσεις οι οποίες «ακούν» τους πελάτες τους, λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια και τις απόψεις τους και θέλουν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, πραγματοποιείται αμέσως επίλυση ποικίλων ζητημάτων των πελατών (π.χ. Παράπονα στην εξυπηρέτηση, στην λειτουργία εξοπλισμού, στη διακόσμηση και αισθητική, στις υπηρεσίες, κ.α.), γεγονός το οποίο ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, ικανοποιεί και «δεσμεύει» τον καταναλωτή με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης, καθώς και σταθεροποιεί τις προτιμήσεις του σε αυτές έναντι ανταγωνιστών. Ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές όχι μόνο προσφέρουν νέες εμπειρίες στους πελάτες ενός καταστήματος, αλλά και προσελκύουν νέους καταναλωτές από ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς-στόχου.

Κίνδυνοι και Μειονεκτήματα

Μία επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους διαφόρους κινδύνους που καραδοκούν πίσω από οποιαδήποτε φαινομενικά αθώα απόφαση, η οποία εν τέλει αποσκοπεί στην προώθηση ή «αναζωογόνηση» της επωνυμίας της.
Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να είναι:

 • Μείωση Απόδοσης Επιχείρησης – Μετά την ολοκλήρωση των όποιων σχεδιαστικών αλλαγών έχει εφαρμόσει η επιχείρηση στο κατάστημά της, θα ήταν επιπόλαιο να θεωρήσει κανείς ως δεδομένη την σταθερή και απαράλλακτη εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων της. Λόγω πιθανών αλλαγών στο χώρο εργασίας (π.χ. Είσοδος νέου εμπορικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών, Διακοσμητικές αλλαγές, κ.α.) οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που έφερε η ανακαίνιση (π.χ. Προσαρμογή στο νέο χώρο, Εκμάθηση νέου εμπορικού εξοπλισμού, Υπόδειξη νέων καθηκόντων, Άνεση κυκλοφορίας και προσανατολισμού στο περιβάλλον εργασίας, κ.α.).
 •  Εσφαλμένη Εκτίμηση Προϋπολογισμού – Ένας λανθασμένος υπολογισμός του συνολικού κόστους και των εξόδων που προκύπτουν από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης, μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε μία επιχείρηση.
 • Απομάκρυνση Πελατών – Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λάβει υπόψη της τις γνώμες των πελατών της, (σε θέματα όπως π.χ. το σχεδιασμό, την ατμόσφαιρα, την αρχιτεκτονική, και άλλα) που ξεχωρίζουν την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της, μπορεί να προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στις προτιμήσεις των καταναλωτών της. Παράτολμες και ριψοκίνδυνες πειραματικές αλλαγές ενδέχεται να επιφέρουν απογοήτευση, θυμό, και δυσαρέσκεια στους πελάτες ενός καταστήματος, γεγονός το οποίο να οδηγήσει στην επιλογή και πιθανή προτίμηση ανταγωνιστών, καθώς και στη μετέπειτα πτώση των πωλήσεών.
 • Μείωση Εργατικού Δυναμικού – Εάν στη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών ανακαίνισης δεν έχουν διευθετηθεί τα waitress cafeteriaδιάφορα ζητήματα του προσωπικού μιας επιχείρησης (π.χ. Αδυναμία πληρωμής υπαλλήλων, ή παροχής αδειών), υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει σύγχυση και ανασφάλεια, τα οποία σύντομα να οδηγήσουν στη διάθεση και παραίτηση των εργαζομένων από αυτή. Ωστόσο, μείωση προσωπικού, μπορεί να προκληθεί και ύστερα από την ολοκλήρωση μιας ανακαίνισης. Στοιχεία έρευνας, αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι που εμφανίζουν υψηλή δυσαρέσκεια με το περιβάλλον εργασίας τους, τείνουν να είναι εκείνοι που εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη απροθυμία να εργαστούν αποδοτικά. Πιθανότατα, ο εργαζόμενος να μην εκτιμήσει τις αλλαγές που θα παρουσιαστούν στο κατάστημα (π.χ. Στιλιστικές, Λειτουργικές), με αποτέλεσμα να νιώσει αποξένωση, απογοήτευση και τελικά να χάσει το κίνητρο του για εργασία.

Επίλογος

Με την εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος ανακαίνισης, όχι μόνο εξασφαλίζεται η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μιας επιχείρησης, αλλά και παρέχεται εγγύηση για μία ανοδική πορεία, καθώς και εξελικτική εμπορική παρουσία, στο χώρο εξειδίκευσης και ενασχόλησής της στην αγορά. Προκειμένου, να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω ενδεχόμενα, ένα κατάστημα οφείλει να πληροί ορισμένες κρίσιμες προϋποθέσεις ή κριτήρια, προτού προχωρήσει σε εργασίες ανανέωσης ή ανακατασκευής των χώρων εργασιών του. Εφόσον μία επιχείρηση έχει εκπληρώσει αυτές τις απαιτήσεις, αναγνωρίσει τα οφέλη που υπόσχεται, καθώς και αντιμετωπίσει τους κινδύνους που περιλαμβάνει, ένα πρόγραμμα ανακαίνισης, θα είναι σε θέση να λάβει σημαντικά οφέλη, τόσο οικονομικού (π.χ. Αύξηση πωλήσεων, κερδών, τζίρου, κ.α.), όσο και μη ενδιαφέροντος (π.χ. Αύξηση πελατολογίου, Προώθηση επωνυμίας, Επέκταση επιχείρησης, κ.α.).

 

Πηγές
• “Renovation,” Available at: https://www.inc.com/encyclopedia/renovation.html
• S. Solomon, “COMMERCIAL GUIDE: A COST BREAKDOWN TO OPEN A RESTAURANT – A restaurant renovation cost guide to opening your own business—from walk-throughs and permits to MEPs and construction deadlines,” August 8, 2017. Available at: http://blog.sweeten.com/commercial-reno/commercial-101/cost-breakdown-restaurant-renovation-cost/
• T. Brialey, “5 Things to Consider When Renovating Your Retail Store,” Available at: http://www.retail-focus.co.uk/insight/2006-5-things-to-consider-when-renovating-your-retail-store
• G. Buck, “Renovation A Perfect Fit For Retailers – Smart New Store Interiors Adding Up To Smarter Sales,” March 17, 1996. Available at: http://articles.chicagotribune.com/1996-03-17/business/9603170242_1_saks-fifth-avenue-store-longtime-shoppers-pirie-scott
• N. Reyhle, “What to Consider When Renovating Your Retail Business,” March 28, 2017. Available at: https://retailminded.com/what-to-consider-when-renovating-your-retail-business/
• “Things to Consider When Renovating Your Restaurant,” Available at: http://modernconstructioncorp.com/things-to-consider-when-renovating-your-restaurant/
• “Employee Engagement: Impact Of Workplace Design,” June 20, 2016. Available at: https://facilityexecutive.com/2016/06/employee-engagement-impact-workplace-design/
• “5 Benefits of Renovating Your Business,” Available at: https://www.fuhrmannconstruction.com/benefits-of-renovating-your-business/
• S. Singh, “Key Benefits of Effective Office Space Planning,” Oct. 7, 2013. Available at: https://www.veteranstodaymoney.com/2013/10/key-benefits-of-effective-office-space-planning/
• A. J. Oswald, E. Proto, and D. Sgroi “Happiness and Productivity,” 2015. Available at: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/proto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
• O. Terenzio, “10 Things You Need to Know Before Starting a Restaurant Remodel,” March 4, 2015. Available at: http://openforbusiness.opentable.com/tips/10-things-need-know-starting-restaurant-remodel/
• “The Privacy Crisis – Taking a Toll on Employee Engagement,” Available at: https://www.steelcase.com/research/articles/privacy-crisis/

 

 

Σχολιάστε:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.