Φορολογικός Μηχανισμός Algobox Net

ALGOBOX NET με τις καινούργιες προδιαγραφές του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περιγραφή

Φορολογικός Μηχανισμός Algobox Net

ΝΕΟΣALGOBOX NET με τις καινούργιες προδιαγραφές του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Σύνδεση με τα περισσότερα εμπορικά προγράμματα της αγοράς
• Επικοινωνία τύπου Α και τύπου Β
• Τριπλό Interface USB, SERIAL, LAN

Brochure