Ταμειακή Μηχανή ICS Elegant Super

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Α / Δ. Ιδανική για κάθε επιχείρηση σε 3 χρώματα για να διαλέξετε

Περιγραφή

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Α / Δ.
Ιδανική για κάθε επιχείρηση

Τμήματα • 1000 με 8 εμφανή με (περιγραφή έως 22 χαρακτήρες)
 Είδη
 • 100.000 είδη • Διαχείριση αποθήκης (περιγρ. έως 22 χαρακτήρες)
 Χειριστές • 100 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 8 ψηφίων)
 Κατηγορίες • 999
 Πληρωμές • 26 Τρόποι Πληρωμής • Μετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες
• Πληρωμή Μίκτη (μετρητά και κάρτες)
• Αυτόματος υπολογισμός ρέστων κ.λ.π.
 Συναλλαγές πωλήσεων • Διαχείριση πελατών • Διαχείριση ξένων νομισμάτων
 Αναφορές  • Ημερήσια Σύνολα • Αναφ. Ειδών Ημέρας • Ανα ΦΠΑ
• Aναφ. Τμημάτων • Aναφ. Κατηγοριών • Aναφ. Μετρητών / Συρτ.
• Aναφ. Χειριστών • Αναφ. Αποστ. Διακομιστή • Εμφαν. Εισπράξεων
• Περιοδική Συνόλων • Περιοδική Ειδών κ.λ. π.
 Απόδειξη • Τίτλος απόδειξης σε 7 γραμμές 32 χαρακτήρων
• 4 γραμμές υπότιτλος (32 χαρακτήρες) μέχρι 13 διαφορετίκους υπότιτλους
• Γραφικά ΣΤΗΝ Αρχή ΚΑΙ ΣΤΟ τέλος Της απόδειξης
 Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων • Μέσω χρήσης PC
 Τρόπος Αποστολής ΣΕ  διακομιστή 1. GPRS
 Εκτυπωτής • Θερμική εκτύπωση με 38 γραμμές / s
• Θερμικός παράλληλος με εύρος 32 χαρακτήρες
• Μία Χαρτοταινία ΜΕ Πλάτος 57-80 χιλιοστά • 32χαρακτήρες/γραμμή
• 4 μορφές γραμμάτων: Απλό ΚΑΙ Διπλό Ύψος
• Διπλό Πάχος & Διπλο ύψος • Διπλό πάχος
 Πληκτρολόγιο 36 πλήκτρα 
 Οθόνη
 • Οθόνη χειριστή 2 γραμμών και οθόνη πελάτη 2 γραμμών (backlight)
 Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά  • Εσωτερική Μπαταρία ΚΑΙ εξωτερικός Μετασχηματιστής
AC 100V • Είσοδος – 240V • UPS ενσωματωμένο
• Αυτονομία τουλάχιστον 2000 αποδείξεις
 Πόρτες  Επικοινωνίας • Σύνδεση RS232 • Σύνδεση ΜΕ Ζυγαριά
• Σύνδεση ΜΕ Scanner ΚΑΙ δυνατότητα Διαχείρισης ζυγιζομένων
• Λειτουργία ΣΑΝ φορολογικός Εκτυπωτής
 Διαστάσεις / Βάρος 300 x 135 x 105 χιλιοστών / 700gr

 

Μπροσούρα